آخرین بروز رسانی

۳۸۳

سازمان منتشر کننده

۷۷۳۷

دیتاست

درگاه ملی داده باز

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی، درگاه واحد گردآوری داده‌های باز دولت جمهوری اسلامی ایران است. در این پایگاه به دیتاست‌هایی که از دستگاه‌های اداری سراسر کشور جمع‌آوری شده است، دسترسی دارید. درگاه ملی داده باز به منظور استفاده رایگان و عمومی از داده‌های دولتی طراحی شده است تا به گسترش نوآوری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده و فرهنگ شفافیت و حکمرانی داده‌محور را گسترش دهد.