شروع همکاری با وزارت نفت

مورخ 29 مهر ماه سال 1397، جلسه معارفه ای با حضور نماینده بخش سیستم های اطلاعاتی وزارت نفت در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار گردید و تعاملات اولیه برای همکاری صورت گرفت. در این جلسه کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات ایران توضیح کاملی در رابطه با سامانه و نحوه اخذ و نوع داده های قابل انتشار به وزارت نفت ارائه دادند تا پس از بررسی های لازم داده های معتبر و قابل انتشار در سامانه در دسترس عموم قرار گیرند.