برگزاری دوره آموزشی لایفری

در راستای آشنایی نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات ایران و تیم پشتیبان پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي”، دوره آموزشی لایفری با حضور جمعی از کارشناسان، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. در این دوره، ضمن تشریح مبانی و مفاهیم پایه توسط تيم اجرايي پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي” نحوه کار با این پرتال آموزش داده شد.