جلسه با مرکز اسناد

پیرو تعامل با مرکز اسناد و کتابخانه ملی، جلسه ای در مهرماه در اداره فراهم آوری و پردازش دیجیتال مرکز اسناد با حضور مسئول اداره دیجیتال و همکارانشان و کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و کارشناسان پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي” برگزار گردید. مرکز اسناد علاوه بر گردآورنده محتوا، تولیدکننده متادیتا نیز می باشد و بالغ بر 38 میلیون فایل دیجیتال در این مرکز وجود دارد. در این جلسه علاوه بر معرفی مرکز اسناد و داده های موجود در آن، تعاملات اولیه جهت همکاری بین دو سازمان در پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي" و دسته بندی اطلاعات و داده ها صورت گرفت.