جلسه با سازمان مدیریت بحران و سازمان فناوری اطلاعات ایران

در اولین روز مهر ماه سال 1397، جلسه معارفه سامانه داده باز با حضور کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و تیم پشتیبان پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي”، در محل سازمان مدیریت بحران برگزار گردید. در این نشست، علاوه بر بررسی ماهیت و عملکرد سامانه، چشم انداز این پروژه و امکان استفاده از داده های باز بارگذاری شده داخل سامانه توسط کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها جهت ارائه راه حل برای چالش های حال و آینده خدمت نمایندگان آن سازمان محترم ارائه گردید.