همکاری سازمان نقشه برداری کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران

پیرو جلسه برگزار شده با سازمان نقشه برداری کشور و پس از تعاملات اولیه با این سازمان جهت دریافت داده و وب سرویس های قابل پشتیبانی توسط سامانه داده باز، جلسه آموزشی در شهریور ماه سال 97 برگزار گردید. در این جلسه ضمن بحث در رابطه با ابعاد مختلف همکاری بین سازمانی، اقلام کاتالوگ داده و نحوه استفاده از سامانه بررسی گردید.