حضور دکتر سراییان در جلسه مشترک با سازمان فضایی ایران در ارتباط با سامانه data.gov.ir

در جلسه مشترک سازمان فضایی ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران مقرر شد از سامانه ملی کاتالوگ و داده های باز کشور برای به اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات ماهواره ای سازمان فضایی ایران استفاده شود. در روز یکشنبه 10 تیر ماه جلسه ای برای بیان و تبادل اطلاعات در محل سازمان فضایی ایران تشکیل گردید. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر سراییان، دکتر براری، مهندس هادی پور، مهندس ملکی پرست و جمعی از کارشناسان پروژه سامانه ملی کاتالوگ و داده های باز کشور برگزار شد در ارتباط با نیازهای پروژه بحث و بررسی های لازم انجام گرفت و سازمان فضایی ایران قول همکاری در بستر وب سرویس را داد. دکتر براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران در خصوص این پروژه گفت: در صورت تحقق این پروژه بین دو سازمان، امکان دسترسی آسان و سریع به داده ها و اطلاعات ماهواره ای برای کاربران اعم از بخش دولتی و خصوصی، اساتید و محققین، دانشجویان و افراد حقیقی فراهم خواهد شد. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت همکاری و تعامل میان سازمان فضایی ایران و سازمان فناوری اطلاعات، به عنوان دو سازمان مکمل خدمات یکدیگر افزود: سازمان فضایی ایران تولید داده را به عهده خواهد داشت و سازمان فناوری اطلاعات با انتشار و در اختیار گذاشتن همگانی این داده آن را تبدیل به ثروت و خدمت می نماید. رئیس سازمان فضایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همکاری سازمان فضایی ایران با پروژه Open Data و ارائه کاتالوگ داده های ماهواره ای قابل دسترس و وب سرویس های سنجش از دور از طریق درگاه دولت الکترونیک، یکی از محورهای توافق صورت گرفته بین دو سازمان است.