کنفرانس "آینده ای هوشمند برای همه" در شهر ملبورن

کنفرانس بین المللی "آینده ای هوشمند برای همه" به میزبانی مرکز زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین دانشگاه ملبورن در تاریخ 2 تا 4 مهر ماه 1397 در ملبورن برگزار گردید. در این کنفرانس آقای پروفسور رجبی فرد میزبان جمعی از مدیران سازمان فناوری اطلاعات ایران بودند. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای http://ssf2018.com مراجعه نمایید.