معرفی سامانه به زیرگروه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

برای معرفی سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی کشور به سازمان های زیرگروه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دو جلسه در تاریخ های 29 خرداد  و 6 تیر 1397 در محل سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت پست بانک ایران، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت مخابرات ایران برگزار گردید. در این جلسات موانع و نیازهای پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان های فوق الذکر قول همکاری برای پیشرفت این سامانه و حرکت به سمت مرجع داده باز کشور را دادند.