برگزاری جلسه سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

جلسه  معرفی سامانه و اعلام نیاز آن با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در تاریخ 9 اردیبهشت 1397 در محل سازمان زمین شناسی با حضور مدیریت محترم پایگاه ملی داده های علوم زمین و جمعی از کارشناسان آن سازمان برگزار گردید. در این جلسه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی آمادگی خود را برای همکاری و اشتراک گذاری داده در سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی کشور اعلام نمود.
قبلی