برگزاری دوره آموزشی وب سرویس و پایگاه داده

در راستای آشنایی و ارتقای دانش نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات ایران و تیم پشتیبان پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي"، دوره آموزشی پایگاه داده و وب سرویس با حضور جمعی از کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و مدرسان، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید. در این دوره، مبانی و مفاهیم پایه سرفصل های فوق توسط تيم اجرايي پروژه مذکور ارائه گرديد و نمونه هایی از قابلیت های آن در نرم افزار مربوطه پیاده سازی شد.