جلسه معارفه با سازمان ثبت احوال کشور

مورخ 12 شهریور سال 1397، جلسه معارفه ای با سازمان ثبت احوال کشور در سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور نمایندگان دو طرف برگزار گردید و تعاملات اولیه برای همکاری صورت گرفت. در این جلسه نمایندگان سازمان ثبت احوال توضیح مختصری در رابطه با داده های قابل انتشار به سازمان فاوا ارائه دادند و در ادامه کارشناسان پروژه " پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي" با معرفی سامانه، هدف و عملکرد آن را تشریح نمودند.