آموزش و بررسی اقلام کاتالوگ داده شرکت توانیر

پس از برگزاری جلسه با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت نیرو و پیرو صورت جلسه در راستای تعامل با شرکت توانیر، در تاریخ 5 شهریور سال 97، جلسه آموزشی در شرکت توانیر برگزار گردید و ضمن بررسی اقلام متادیتا، نحوه کار با سامانه آموزش داده شد.