نمایش محتوا نمایش محتوا

کاتالوگ ملی داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آشنایی بیشتر

تماس با ما تماس با ما

این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

پوستر پوستر

 

اخبار اخبار

جلسه با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

نشستی جهت تعامل با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و معرفی پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي” در ابتدای آبان ماه، با حضور کارشناسان فعال در حوزه داده از هر دو سازمان برگزار گردید. در این جلسه، ضمن تلاش جهت گسترش همکاری بین سازمانی، چالش های مدیریتی در زمینه تولید و همپوشانی اطلاعات مورد بحث قرار گرفت.