نمایش محتوا نمایش محتوا

کاتالوگ ملی داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آشنایی بیشتر

تماس با ما تماس با ما

این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

پوستر پوستر

 

اخبار اخبار

شروع همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با سازمان ملی زمین و مسکن

در راستای همکاری بین سازمانی و محقق گشتن اهداف عملیاتی پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي”، جلسه ای در مهر ماه سال 1397 در سازمان ملی زمین و مسکن و با حضور کارشناسان هر دو سازمان، برگزار گردید. ضمن بحث پیرامون موضوع داده باز و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین مروری بر سایر سامانه های موجود، بر سر اخذ داده از سازمان ملی زمین و مسکن توافق گردید.