نمایش محتوا نمایش محتوا

کاتالوگ ملی داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آشنایی بیشتر

تماس با ما تماس با ما

این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

پوستر پوستر

 

اخبار اخبار

معرفی سامانه به شرکت بازآفرینی شهری ایران

جهت معرفی سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی کشور به شرکت بازآفرینی شهری ایران، جلسه ای در تاریخ 30 مهر ماه 1397 با حضور معاون و کارشناس دفتر فناوری اطلاعات شرکت مذکور، برگزار گردید. در این جلسه پس از بیان مزایا و منافع سامانه داده باز برای همه استفاده کنندگان، نوع داده های تولید شده توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران با توجه به کاربرد بالای آن ها، بررسی گردید.