نمایش محتوا نمایش محتوا

کاتالوگ ملی داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آشنایی بیشتر

آخرین کاتالوگ های نشر شده آخرین کاتالوگ های نشر شده

تماس با ما تماس با ما

این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

پوستر پوستر

 

اخبار اخبار

تعامل با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

در مهرماه سال جاری، دومین جلسه با سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، با حضور نمایندگان فعال در حوزه داده از هر دو سازمان و کارشناسان پروژه، برگزار گردید. در این جلسه راهکارهای اخذ داده از سازمان اسناد با توجه به حجم عظیم اطلاعات و گسترش همکاری بین سازمانی بررسی گردید.