نمایش محتوا نمایش محتوا

کاتالوگ ملی داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آشنایی بیشتر

تماس با ما تماس با ما

این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

پوستر پوستر

 

اخبار اخبار

ارتقای سطح همکاری با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

پس از برگزاری اولین جلسه با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در راستای پیشبرد همکاری بین سازمانی در ارتباط با پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي”، جلسه دومی در مهرماه برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی بخش نرم افزاری و داده های سازمان فوق، راهکارهایی جهت تعامل بهتر دو سازمان جهت دریافت داده ها ارائه گردید.