نمایش محتوا نمایش محتوا

کاتالوگ ملی داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آشنایی بیشتر

تماس با ما تماس با ما

این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

پوستر پوستر

 

اخبار اخبار

جلسه با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان فناوری اطلاعات ایران

نشستی جهت تعامل با سازمان جغرافیایی و معرفی پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي" در شهریور ماه، در محل سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور کارشناسان هر دو طرف برگزار گردید. در این جلسه، ضمن تلاش جهت گسترش همکاری بین سازمانی، چالش های مدیریتی در زمینه تولید اطلاعات مورد بحث قرار گرفت.