نمایش محتوا نمایش محتوا

کاتالوگ ملی داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آشنایی بیشتر

تماس با ما تماس با ما

این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

پوستر پوستر

 

اخبار اخبار

شروع همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با سازمان فناوری اطلاعات ایران

در راستای همکاری بین سازمانی و محقق گشتن اهداف عملیاتی هر دو سازمان، جلسه ای در شهریور ماه سال 1397 در سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور رئیس مرکز آمار و رصد شهری و همکارانشان و کارشناسان پروژه "پژوهش و توسعه سامانه ملي كاتالوگ و مجموعه داده هاي باز و كاربردي"، برگزار گردید. ضمن بحث حول موضوع داده باز و دسترسی آزاد به اطلاعات، بر سر معرفی سامانه داده باز به مخاطبان توسط بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران از طریق برگزاری نشست و نشریه شهرنگار، توافق گردید.