نمایش محتوا نمایش محتوا

کاتالوگ ملی داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آشنایی بیشتر

تماس با ما تماس با ما

این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

پوستر پوستر

 

اخبار اخبار

معرفی سامانه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

برای معرفی سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی کشور به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، جلسه ای در تاریخ 20 شهریور ماه 1397 در محل سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور نماینده دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، برگزار گردید. در این جلسه مزایا و منافع سامانه داده باز برای همه استفاده کنندگان و چشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت آن بیان گردید.