نمایش محتوا نمایش محتوا

کاتالوگ ملی داده های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.

آشنایی بیشتر

تماس با ما تماس با ما

این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
این فیلد ضروری می باشد
پست الکترونیک مورد نظر ساختار صحیحی ندارد
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA

پوستر پوستر

 

اخبار اخبار

تعامل با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در راستای آزادسازی اطلاعات قابل انتشار

مورخ 11 شهریور سال 1397، جلسه ای با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تشکیل گردید. در این جلسه ضمن معرفی هدف و عملکرد سامانه داده باز و بررسی نوع داده های قابل انتشار توسط این سازمان، از پرتال های اطلاعات مکانی سازمان مربوطه نیز بازدید به عمل آمد.