سوالات متداول سوالات متداول

دسته بندی موضوعی

روش های اخذ داده از سازمان ها به چه صورت است؟

روش های دریافت اطلاعات به سه دسته کلی طبقه بندی می شوند:
1. بارگذاری مستقیم داده ها در سامانه
2. استفاده از لینک URL مربوط به داده
3. اخذ داده با استفاده از وب سرویس های مکانی و غیرمکانی