سوالات متداول سوالات متداول

دسته بندی موضوعی

سامانه قابلیت پشتیبانی چه فرمت هایی از اطلاعات را داراست؟

سیاست سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور، پوشش تمام فرمت های باز می باشد. در زیر تعدادی از فرمت های تحت پوشش ارائه شده است:
Text JSON GeoJSON MapInfo TAB KML GML
GeoTIFF TIFF PNG JPEG RAR ZIP
XLS OGC WMS DWG DOCX PDF ESRI Shapefile