سوالات متداول سوالات متداول

دسته بندی موضوعی

مسئولیت هماهنگی و نظارت بر این سامانه بر عهده کدام سازمان است؟

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور تحت نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.