سوالات متداول سوالات متداول

دسته بندی موضوعی

مزایای بستر داده باز چیست؟

از عمده مزایای ایجاد بسترهای داده باز می‌توان به ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در مدیریت ﮐﺸﻮر، دسترسي آسان به داده ها و اطلاعات مورد نياز براي برنامه ريزان و تصميم گيران كليدي كشور، جلوگيري از دوباره كاريها براي توليد اطلاعات، ایجاد فرصت‌های تجاری جدید برای کسب و کارها و استارت آپ‌ها، افزايش نوآوري در نحوه ارائه خدمات به شهروندان و همچنين كمك‌رساني به پيشبرد اهداف اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي توسعه پايدار اشاره نمود.