درباره سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی درباره سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی

سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور تحت نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طراحی و پیـاده‌سـازی گردیده است. ایـن سـامانه به‌‌عنوان یکی از اجزای اصلی نظام مرجع داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. از مهمترین مزایای آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ایجاد یک زیرساخت مشترک برای به اشتراک‌گذاری مجموعه داده‌های تولید شده توسط دستگاه های متولی اطلاعات در کشور

تسهیل جستجو و بازیابی اطلاعات مرتبط با داده‌های باز موجود در کشور بر اساس مواردی همچون عنوان، کلیدواژه‌ها، نام دستگاه متولی و ...

کسب اطلاع از وضعیت داده‌های موجود در کشور

جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها برای تولید مجدد داده‌های موجود در کشور

تسهیل دسترسی به مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور با بهره‌گیری از اطلاعات مندرج در رکوردهای داده شامل نحوه تماس با دستگاه متولی داده

تسهیل ارزیابی داده‌های موجود برای استفاده در پروژه‌های ملی و سطوح پایین‌تر