سامانه کاتالوگ داده‌های مکانی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت داده‌های مکانی ملی (National Spatial Data Infrastructure-NSDI) مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران داده‌های مکانی به ارمغان می‌آورد، از جمله:

  • ایجاد یک زیرساخت مشترک برای به اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی تولیدشده توسط سازمان‌های متولی اطلاعات در کشور
  • تسهیل جستجو و بازیابی فراداده (متادیتای) مرتبط با داده‌های مکانی موجود در کشور بر اساس مواردی همچون کلیدواژه، محدوده جغرافیایی، مقیاس نقشه، نام سازمان و ...
  • کسب اطلاع از وضعیت داده‌های مکانی موجود در کشور
  • جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها برای تولید مجدد داده‌های مکانی موجود در کشور
  • تسهیل دسترسی به داده‌های مکانی با بهره‌گیری از اطلاعات مندرج در رکورد فراداده (متادیتا) شامل نحوه تماس با متولی داده مکانی
  • تسهیل ارزیابی داده‌های مکانی موجود برای استفاده در پروژه‌های ملی و سطوح پایین‌تر
  • امکان ارائه وب‌سرویس بر اساس استانداردهای جهانی به‌منظور تسهیل به اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی