سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور به‌ عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت مجموعه داده‌های باز مطرح بوده و مزایای فراوانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. از مهمترین مزایای آن می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ایجاد یک زیرساخت مشترک برای به اشتراک‌گذاری مجموعه داده‌های تولید شده توسط دستگاه های متولی اطلاعات در کشور
  • تسهیل جستجو و بازیابی اطلاعات مرتبط با داده‌های باز موجود در کشور بر اساس مواردی همچون عنوان، کلیدواژه‌ها، نام دستگاه متولی و ...
  • کسب اطلاع از وضعیت داده‌های موجود در کشور
  • جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها برای تولید مجدد داده‌های موجود در کشور
  • تسهیل دسترسی به مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور با بهره‌گیری از اطلاعات مندرج در رکوردهای داده شامل نحوه تماس با دستگاه متولی داده
  • تسهیل ارزیابی داده‌های موجود برای استفاده در پروژه‌های ملی و سطوح پایین‌تر